O mnie

Klaudia Bahlmann

 Klaudia Bahlmann LL.M

  • pisemny tłumacz języka niemieckiego (egzamin państwowy)
  • pisemny tłumacz przysięgły języka polskiego w okręgu Sądu Apelacyjnego dla Szlezwika-Holsztynu
  • ustny tłumacz przysięgły języka polskiego dla sądów i prokuratur kraju związkowego Szlezwika-Holsztynu
  • tłumacz przysięgły języka niemieckiego wpisana na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/58/16

Moje pierwsze doświadczenia i kwalifikacje jako tłumacz języka polskiego i języka niemieckiego zdobywałam począwszy od roku 1998 jako prawnik w kancelarii adwokackiej w Berlinie: w roli doradcy prawnego i tłumacza towarzyszyłam klientom podczas ich biznesowych podróży do Polski, sporządzałam dwujęzyczne umowy, tłumaczyłam liczne pisma procesowe i urzędowe.

 

Równocześnie systematycznie poszerzałam zasób słownictwa w wielu specjalistycznych dziedzinach i doskonaliłam język zarówno fachowy jak i potoczny. Moją wiedzę i umiejętności językowe potwierdziłam zdając egzamin państwowy na tłumacza języka polskiego i niemieckiego przed Izbą Przemysłowo-Handlową w Düsseldorfie.

 

Od roku 2005 wykonuję w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wolny zawód tłumacza. Jestem wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Prezesa Sądu Apelacyjnego dla Szlezwika-Holsztynu oraz listę tłumaczy przy Sądzie Krajowym w Lubece. Ponadto posiadam polskie uprawnienia jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego, potwierdzone wpisem na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/58/16.

 

 

Tłumaczenia prawnicze i ekonomiczne są moją specjalnością. Oprócz tego wykonuję chętnie wszystkie inne zlecone mi tłumaczenia, jak np. tłumaczenia świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego, zaświadczeń administracyjnych, ubezpieczeniowych, tekstów reklamowych i wielu innych.    

 

Moim językiem ojczystym jest język polski. Język niemiecki opanowałam w stopniu perfekcyjnym. Mieszkam i pracuję w Niemczech od blisko 20 lat. Nieprzerwanie utrzymuję żywy kontakt z Polską, krajem mojego pochodzenia.   

 

Kwalifikacje