Kwalifikacje

kwalifikacje Klaudia Bahlmann

Wykształcenie i uprawnienia

 • Wykształcenie szkolne i matura w Polsce
 • Studia wyższe na Wydziale  Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (mgr prawa)
 • Podyplomowe studia magisterskie prawa niemieckiego na Uniwersytecie w Poczdamie (Legum Magister, LL.M) w ramach Stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD)
 • Egzamin państwowy na tłumacza pisemnego języka niemieckiego przed Izbą Przemysłowo-Handlową w Düsseldorfie (specjalizacja: tłumaczenia ekonomiczne)
 • Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczeń z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski (sygnatura akt Sądu Apelacyjnego dla Szlezwika-Holsztynu 3162E-1006):
  - uzyskanie od Prezesa Sądu Apelacyjnego dla Szlezwika-Holsztynu uprawnienia do poświadczania zgodności tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski
  - zaprzysiężenie na tłumacza ustnego języka polskiego przez Prezesa Sądu Krajowego w Lubece i zobowiązanie do wiernego i sumiennego tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski
 • Nabycie polskich uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
  wpis na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/58/16   
 • Udział w licznych warsztatach i szkoleniach dla tłumaczy