Usługi

Usługi Klaudia Bahlmann

Moja oferta skierowana jest do sądów, urzędów, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i osób prywatnych.

 

Oferuję profesjonalne tłumaczenia ustne i pisemne z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski.

 

Moją specjalnością są tłumaczenia prawnicze i ekonomiczne.

Oprócz tego wykonuję chętnie także wszystkie inne zlecone mi tłumaczenia z innych dziedzin.

 

Tłumaczenia pisemne

 

Tłumaczenia ustne

 

Na zamówienie otrzymacie Państwo bezpłatną wycenę kosztów tłumaczenia.

 

Wszystkie powierzone mi dokumenty i informacje traktowane są jako poufne.