Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne Klaudia Bahlmann

Tłumaczenia pisemne poświadczone (tzw. przysięgłe lub uwierzytelnione),

czyli opatrzone formułą poświadczającą tłumaczenie, podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego:

 • wyroki sądowe, pisma procesowe (wnioski, pozwy, odwołania itp.)
 • akty notarialne
 • pełnomocnictwa
 • umowy spółek oraz inne umowy cywilnoprawne, handlowe
 • wypisy z KRS, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej      sprawozdania finansowe spółek kapitałowych, uchwały zgromadzenia wspólników
 • akty stanu cywilnego (akty urodzenia, zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, akty zgonu i in.)
 • inne akty urzędowe
 • świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty
 • dokumenty samochodowe
 • dokumenty ubezpieczeniowe i inne

 

Tłumaczenia pisemne zwykłe, czyli niepoświadczone:

 • korespondencja handlowa
 • pisma, wnioski, listy
 • teksty reklamowe, strony internetowe
 • katalogi
 • artykuły prasowe
 • i inne

 

Cena tłumaczenia pisemnego

Cena tłumaczenia uzależniona jest od:

 • stopnia trudności tekstu
 • objętości tekstu
 • ustalonego terminu wykonania zlecenia.

 

Zasadniczo cenę tłumaczenia oblicza się na podstawie sumy normatywnych linijek tekstu w przetłumaczonym dokumencie. Linijka normatywna (standardowa) tekstu składa się z 55 znaków (ze spacjami) liczonych w edytorze MS Word.

 

W przypadku większych zleceń oraz dokumentów standardowych oferuję ceny ryczałtowe.

 

Na zamówienie otrzymacie Państwo bezpłatną wycenę kosztów tłumaczenia.

 

Wszystkie powierzone mi dokumenty i informacje traktowane są jako poufne.