Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne Klaudia Bahlmann

Tłumaczenia ustne

 • w sądach
 • w urzędach
 • na komisariatach policji
 • podczas sporządzania i podpisywania aktów notarialnych
 • podczas negocjacji handlowych
 • przeprowadzanie rozmów telefonicznych w języku polskim lub niemieckim w imieniu klienta
 • i inne.

 

Wyróżnia się dwa główne rodzaje tłumaczeń ustnych:

 1. tłumaczenie symultaniczne: wykonuje się je równolegle z wypowiedzią osoby mówiącej.  Jednoczesność tłumaczenia wymaga dużego nakładu pracy i ogromnego skupienia tłumacza
 2. tłumaczenie konsekutywne: tłumacz najpierw słucha wypowiedzi osoby mówiącej, a następnie podczas logicznych przerw przez nią robionych, przekłada wypowiedź na język docelowy.

 

Cena za tłumaczenie ustne

Cena za tłumaczenie ustne zależy przede wszystkim od:

 • rodzaju przekładu (tłumaczenie symultaniczne czy konsekutywne)
 • złożoności tematyki danego tłumaczenia
 • od ilości godzin spędzonych na tłumaczeniu.

Na zamówienie otrzymacie Państwo bezpłatną wycenę kosztów tłumaczenia.

 

Wszystkie powierzone mi dokumenty i informacje traktowane są jako poufne.